De cursus Start-To-ReIntegrate organiseerden we:

- 27/10/2016 in Corda Campus Hasselt

   

- 17/5/2018 in VIVES Hogeschool Brugge

- Datum voor 2019 nog niet bekend...

Algemeen

 

De uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen stijgen sterk. Tegelijkertijd leert een enquête van het Vlaamse patiëntenplatform dat 80% van langdurig zieken graag terug aan het werk zouden gaan.  Het is daarom uiterst belangrijk om geen tijd verloren te laten gaan en samen met betrokkenen na te gaan over welke capaciteit de persoon nog beschikt in de plaats van meteen over “arbeidsongeschikt” te praten.
Paramedici die werken in een revalidatiecentrum zijn een eerste schakel in de socio-professionele re-integratie voor revalidanten. Ze bieden aan personen de mogelijkheden om competenties te verwerven of te actualiseren met het oog op hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.
Arbeidsre-integratie is een complex proces met verschillende sleutelfiguren. Kennis van de rollen van de sleutelfiguren, kennis van de mogelijkheden omtrent ondersteuningsmogelijkheden in Vlaanderen en vaardigheden om iedereen in de zelfde richting te laten kijken en evolueren, zijn hierbij cruciaal.
De paramedicus kan in deze cursus de arbeidsdeskundigheid verwerven om arbeidsre-integratie aan te vatten.

Inhoud

 

De aangeboden cursus bevat 1 dagdeel (voormiddag) een theoretisch seminarie en 1 dagdeel (namiddag) die zal bestaan uit een praktische training. U kan inschrijven voor elk dagdeel apart.
Het theoretische seminarie start met de maatschappelijke veranderingen omtrent arbeidsongeschiktheid en de steeds groter wordende aandacht voor participatie en arbeidsre-integratie. Verder krijgt u een zicht op het wettelijke kader en de verzekeringscontext binnen arbeidsongeschiktheid. De rollen van de verschillende sleutelfiguren in de huidige context worden belicht, alsook een kleine vooruitblik op de toekomst in een steeds veranderende context. Het generiek model arbeidsongeschiktheid wordt uitgelegd alsook de specifieke rol voor de revalidatiecentra hierbij. U zal nog kennis verwerven van de verschillende re-integratiemogelijkheden die wettelijk voorzien zijn en de voorwaarden hierbij. Dit theoretisch seminarie zal verzorgd worden door een arbeidsgeneesheer/adviserende geneesheer en 2 ergotherapeut/ergonoom/arbeidsdeskundigen.
Tijdens de praktische training leren de deelnemers aan de hand van een heldere en praktische methodiek stap voor stap hoe een re-integratietraject aan te vatten en te voltooien. De kennis van de aangeleerde theorie van het eerste dagdeel is nodig om deze praktische training degelijk te kunnen volgen. Vaardigheden die hierbij aan bod zullen komen zijn observeren, interpreteren, interviewen, doelgericht rapporteren en motiveren van revalidant, werkgever en …

 

 

Contact

www.ergoprof.be
Sint-Janshoefstraat 20F
Hasselt
3511

0032(0)497801716

© 2016 Alle rechten voorbehouden. www.ergoprof.be

Mogelijk gemaakt door Webnode