Wat is een ergologische analyse

 
Ergologie betekent eigenlijk de wetenschap van de arbeid.
 
Met een ergologische analyse trachten we arbeids(on)geschiktheid of de economische (on)geschiktheid te analyseren en dit op een gefundeerde manier te kwantificeren.
Omdat de schatting van economische ongeschiktheid in principe het louter medisch beoordelingskader overstijgt, gebeurt het regelmatig dat het advies van een beroepskundige ingewonnen wordt. Er wordt dan een ergologisch advies ingewonnen.
 
We weten dat in het stelsel van de arbeidsongevallen het begrip blijvende arbeidsongeschiktheid een economisch begrip is. Niet de fysieke ongeschiktheid, die medisch wordt bepaald, maar de economische ongeschiktheid moet worden vergoed. Hieronder wordt verstaan de vermindering van het verdienvermogen. Bij de schatting daarvan moet rekening worden gehouden, niet alleen met de fysieke ongeschiktheid, maar tevens met de leeftijd, de beroepsbekwaamheid, het aanpassingsvermogen, de omscholingsmogelijkheid en het concurrentievermogen van het slachtoffer op de algemene arbeidsmarkt. Bedoeling hierbij is het geheel van factoren te omschrijven die toelaten de werknemer te situeren in zijn beroepscontext en op de arbeidsmarkt, om de gevolgen van het ongeval te kunnen personaliseren. De vraag die zich stelt, is hoe de economische arbeidsongeschiktheid moet worden geëvalueerd en/of hoe een percentage fysieke ongeschiktheid moet worden vertaald in een percentage economische ongeschiktheid, rekening gehouden met genoemde parameters.

Niels Goyens en Rik Loenders zijn gecertificeerd respectivelijk als Disability Case Manager en Disability Case Professional door NIDMAR - Canada. Beiden zijn tevens IMBA*-assessor.
*Integration von Menschen mit Behinderungen in die Arbeidswelt

Contact

www.ergoprof.be
Sint-Janshoefstraat 20F
3511 Kuringen

0032(0)497801716

© 2016 Alle rechten voorbehouden. www.ergoprof.be

Mogelijk gemaakt door Webnode