Wat is arbeidsdeskundigheid?

 
Een arbeidsdeskundige gaat de belasting en belastbaarheid wegen van mensen die in de ruimste zin van het woord arbeidsongeschikt zijn of dreigen te worden. Hij heeft kennis van het functioneren van mensen in een beroep, de eisen die arbeid aan mensen stelt en het interpreteren van beperkingen.
 

Hij is op de hoogte van het functioneren van mensen in een beroep en weet tot welke beperkingen diverse aandoeningen aanleiding kunnen geven. Tegelijkertijd weet hij welke eisen taken en functies aan mensen stellen, wat de gevolgen zijn als iemands verdiencapaciteit aangetast wordt.

De arbeidsdeskundige is in staat op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen te beoordelen en arbeidsongeschiktheid te schatten.

Een arbeidsdeskundige is specialist om perspectief te bepalen naar tewerkstelling op de brede arbeidsmarkt. Hij heeft kennis van de wetgeving en de verschillende mogelijkheden naar ondersteunende maatregelen voor werknemer en werkgever.

 

Wij hanteren methodes die wetenschappelijk onderbouwd zijn en trachten op die manier een zo objectief mogelijke analyse te maken. 
Volgende schema helpt ons hierbij:

Onze toolbox om belasting-belastbaarheid in kaart te brengen, bestaat uit volgende wetenschappelijk onderbouwde technieken:

 

Contact

www.ergoprof.be
Sint-Janshoefstraat 20F
3511 Kuringen

0032(0)497801716

© 2016 Alle rechten voorbehouden. www.ergoprof.be

Mogelijk gemaakt door Webnode